Jubilarissen gehuldigd

Tijdens de viering van het 50 jarig bestaan is ook aandacht besteed aan de jubilarissen van de club.

25 jaar lid van Pels en Pluim waren:  Jan Keppels, Johan Rouwenhorst en Berto Kobes.

40 jaar lid van Pels en Pluim waren:  Johan Holmer, Derk Woestenenk en Joke Holmer.

Zij ontvingen uit handen van voorzitter E.J. Meutstege de bijbehorende versierselen en een kleurrijke bos bloemen.

Eerder op de middag ontvingen Jan Keppels ( 25 jaar lid KLN ), Johan Holmer en Derk Woestenenk ( 40 jaar KLN lid ) ook al de spelden voor hun trouw lidmaatschap van Kleindier Liefhebbers Nederland met een bijbehorende toespraak en oorkondes.

Proficiat !

Koninklijke onderscheiding voor Jan Meutstege

Jan Meutstege, voorzitter van de jubilerende kleindieren vereniging ‘Pels en Pluim Laren Gld’ is koninklijk onderscheiden.Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Pels en Pluim Laren Gld  op zaterdag 25 juni 2011 werd hij door Burgemeester Bloemen van de Gemeente Berkelland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke onderscheiding voor Jan Meutstege

Burgemeester Bloemen spelt Jan Meutstege de versierselen op

Dit wegens zijn enorme verdienste in de totale kleindieren liefhebberij.

‘Pels en Pluim Laren Gld’ vind al 39 jaar in Meutstege een uiterst bekwaam bestuurder die mensen en leden aan zich weet te binden. Dat komt door zijn kennis op het gebied van organisatorische zaken maar uiteraard ook van het instant houden en verbeteren van het dierlijk cultureel erfgoed, waaronder de vele Nederlandse hoenderrassen maar ook alle konijnen- duiven en sier- en watervogel soorten. Met raad en daad staat Meutstege de leden bij.

Ook provinciaal en landelijk neemt Meutstege bestuurlijke  verantwoordelijkheid. Zo is hij reeds in lengte van jaren voorzitter van de provinciale afdeling, KLG  Kleindier Liefhebbers Gelderland en haar rechtsvoorgangers.

Meutstege is tevens voorzitter van de Nationale Havana, Alaska club en de ONETO te Enschede.

Voortrekkersrol

De  kleindierliefhebberij kende tot voor enkele jaren geleden 2 hobbybladen voor de dierenliefhebber, nl Avicultura en Fokkersbelangen. Meutstege heeft een bijzonder voortrekkersrol gespeeld bij de fusie tussen de 2 niet commerciële fokkersbladen. Het nieuwe full colour blad gemaakt door vrijwilligers, KleindierMagazine  was het resultaat van een groot doorzettingsvermogen om partijen op één lijn te krijgen. Maandelijks genieten 8.000 abonnees uit geheel Nederland van dit prachtige magazine.

Sinds 2002 maakt Jan Meutstege deel uit van de P.R. stuurgroep commissie Kleindier Liefhebbers Nederland ( KLN  (voorzitter van 2002 – 2009, nu lid ) en de P.R. commissie.

Jan, namens je mede bestuurders en leden, van harte proficiat met de benoeming en alles wat je voor de club hebt gedaan en nog steeds met veel enthousiasme doet !

“Lid in de Orde van Oranje-Nassau’.   Laren, 25 juni 2011

‘Pels en Pluim Laren’ viert 50-jarig jubileum

Wij, kleindierliefhebbers van ‘Pels en Pluim Laren’ vieren 25 juni het 50 jarig bestaan van onze vereniging.

In 1961 waren het de heren G. Oplaat, H.J. Hietbrink en R.H. Wensink die op 20 juli als voorlopig bestuur plaats namen achter de bestuurstafel. Het ledenaantal inclusief bestuur bestond na 1 jaar uit 9 personen.
Nu, 50 jaar later en de club Abraham, ziet telt de bloeiende club 85 leden uit Laren en omliggende dorpen. De vele hoogtepunten uit de afgelopen 50 jaar zullen tijdens de receptie te zien zijn in de vorm van een expositie. ‘Pels en Pluim Laren’ heeft een uitstekende naam in kleindierliefhebbers land.

Wij streven ernaar een vooruitstrevende actieve vereniging te zijn die ook nog eens bestuurders met veel inzet en kennis levert voor regionale en provinciale bestuursfuncties. Als enige in zijn soort heeft de jeugdafdeling de Landelijke Jeugdshow Laren op de kaart gezet bij de jeugdleden in het land. Al 36 jaar wordt dit unieke evenement in Laren gehouden.

Hoogtepunten uit ons 50 jarig bestaan zijn zeker ook de jaarlijkse Clubtentoonstellingen, dierenpark Kakelbont waarmee titel Kern met Pit werd gewonnen, de jeugduitwisseling met Denemarken, de TV opnames van het Jeugdjournaal, het evenement Dierendag rondom Kakelbont, de vele excursies en lezingen. En niet te vergeten de fietstocht ‘Kom in ’t Hok’, het cadeau namens de club aan alle dierliefhebbers welke op 22 mei werd gehouden.
Onlangs is ook de gloednieuwe kleurenfolder gereed gekomen en de website www.pelsenpluimlaren.nl van start gegaan. Kortom een springlevende club met idem dito fraaie dieren.

De receptie, waarbij u wordt uitgenodigd is op zaterdag 25 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur in zaal Stegeman in Laren.

Beestachtig verassend Kom in ’t Hok

[simage=27,288,n,right,]

De meer dan 200 dieren- en fietsliefhebbers werden volledig verrast door de enorme passie waarmee wij, de leden van kleindierenvereniging ‘Pels en Pluim Laren’ hun dieren houden en verzorgen.
In het kader van het 50 jarig jubileum van ‘Pels en Pluim’ bood de club een gratis fietstocht aan langs diverse sierduiven, konijnen, kippen en watervogelhouders.
“Ik wist niet dat je ook midden in het dorp zo zo’n mooie manier sierduiven kon houden “ was één van de vele reacties van deelnemers aan ‘Kom in ’t Hok”. Gerold de Maag en zoon Brend, tevens jeugdlid, lieten de bezoekers vol enthousiast kennis maken met het fokken van prachtige sierduiven.
Ook de Duitse- en Franse hangoor konijnen van Gerrit Jan Beusekamp kregen veel bewondering. Alles zag er tip top verzorgd uit vonden de bezoekers. Zij genoten hier ook van de cavia’s en de verschillende kippenrassen die werden getoond. Voor meer informatie was de P.R. stand van de Landelijke kleindieren bond aanwezig.
Uiteraard was ook aan de kinderen gedacht, zij konden konijnen schilderen terwijl hun ouders even genoten van een kop soep en een broodje. Hierna kon de fietstocht vervolgd worden en ging het richting het uitgebreide watervogel assortiment van fokker Jan Eggink.
Geluksvogels konden die dag het uit komen van eendeneieren live volgen! Ook op deze locatie keek men de ogen uit. “Wat mooi” en “wat en kleurenpracht onvoorstelbaar” maar echt te zien in Laren tijdens ‘Kom in ’t Hok’ !
Voor een verrassing zorgde ook Bernard Enzerink die midden in een bos zijn kippen houdt.

[simage=14,288,n,left,]
Ook kon een bezoek worden gebracht aan hoenderfokker Wim Klein Ovink en sierduivenliefhebber René Bruns.
Eindpunt van de fietstocht was de konijnenstal van Dini Klein Baltink. Hier kon iedereen kennismaken met de grote Vlaamse reuzen en de Chincilla’s van Dini.
Kortom, het was een beestachtig mooie dag volgens de deelnemers die niet alleen uit Laren en omgeving kwamen maar ook van leden van andere kleindierclubs waarmee de pels en pluimers zeer goede banden onderhouden.