Jan van Ark, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lintjesregen 2023, Het heeft Koning Willem Alexander behaagt Jan van Ark te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op 26 april mocht Jan van Ark uit handen van Burgemeester Ron König in de Deventer Lebuinuskerk een Koninklijke onderscheiding ontvangen! Wat een eer.

Jan is verricht voor vele clubs vrijwilligerswerk en dat al jaren lang! Bij Pels en Pluim Laren is Jan sinds enige jaren penningmeester en heeft hij tevens zitting in de jeugdcommissie van de Landelijke Jeugdshow Laren. Al bijna 50 jaar spant Jan zich in voor de Battumse revue als secretaris en bij de decorploeg. Ook kan de Windkorenmolen De Leeuw een beroep op hem doen evenals de Oudheidkundige kring Bathmen en de tuinploeg van de kerk.

Jan van harte gefeliciteerd, meer dan verdiend!

Pels en Pluim Laren eert trouwe leden

Kleindiervereniging Pels en Pluim Laren heeft een trouw ledenbestand en huldigt jaarlijks haar jubilarissen. Tijdens de jaarvergadering op 15 maart 2023 werden Jan ter Horst uit Bathmen en Henk Marsman uit Laren in het zonnetje gezet.

Namens KLN, Kleindier Liefhebbers Nederland, mocht Pels en Pluim voorzitter Gerold de Maag, Pels en Pluim lid Jan ter Horst huldigen. Jan is al vijftig jaar lid van de bond en heeft daar zowel op provinciaal en landelijk gebied veel bestuurlijk en PR werk voor verzet. Voor Jan ter Horst was er een gouden speld en een fraaie oorkonde. Zijn vijftig jarig lidmaatschap bij Pels en Pluim hoopt Jan als kippenliefhebber over enkele jaren te vieren.

Henk Marsman is maar liefst vijftig jaar lid van Pels en Pluim Laren en tevens vijftig jaar lid van Kleindier Liefhebbers Nederland. Konijnenliefhebber Henk is dus al sinds zijn tienerjaren lid en was in 1974 de eerste voorzitter van het jeugdbestuur dat ook al bijna 49 jaar bestaat. Ook is Henk de voorzitter van Pels en Pluim geweest en heeft hij daar zijn steentje aan bij gedragen met ideeën en vooral veel werk en initiatieven.

Na 28 jaar in het bestuur te hebben gezeten nam Bert Mensink afscheid als bestuurder. Voor hem was passend cadeau. Anthony van Dierendonk werd verwelkomd als opvolger van Bert.

Kleindieren in de schilderkunst ‘Kunstige portretten met pen en penseel’

Zolang de mens al kleindieren fokt zolang worden er afbeeldingen van deze dieren gemaakt. Als illustraties in boeken, als kunst voor aan de muur of om gewoon vast te leggen wat mooi is. Als standaardafbeeldingen om het ultieme fokdoel af te beelden maar ook als ereprijs voor een winnend dier. Het verzamelen van kunstige uitingen, boeken en andere aan de hobby gerelateerde zaken is voor velen onder ons dan ook een hobby binnen de hobby. Schatten die vaak verborgen blijven voor het oog van de liefhebber.

Tijdens de kleindierenshow die van 12 tot 13 november in de Braninkhal in Laren plaats vindt zullen niet alleen levende kleindieren zoals konijnen sierduiven, cavia’s en kleine knagers te bewonderen zijn, maar zal tevens een tentoonstelling worden ingericht met kleindieren schilderijen en tekeningen. Verschillende verzamelaars hebben hun medewerking toegezegd door een deel van hun collectie beschikbaar te stellen. Een 80 tal werken zullen te bewonderen zijn. Denk hierbij aan Nederlandse kunstenaars als Joh. Lentink, De gebroeders Maes, Marleen Brouwer, Peter Goossens en Jan Hatzmann maar ook aan buitenlandse schilders zoals Jacob Relovski, Max Holdenried en de “enige echte tiermahler” Werner Nordman uit Duitsland. Uit Polen hebben we prachtige werken van Adam Dobrowolski en Gregorz Siwak. De Vechthoender schilderijen van Jos Kiesbrink is werkelijk zo’n verborgen schat. Het betreft allemaal originele werken, dus geen foto’s of drukwerk.

Omdat verzamelaars nu immers verzamelen geven we een mooie fullcolour catalogus uit te geven met alle tentoongestelde werken en een biografie van de schilders. Deze zal in een beperkte eenmalige genummerde oplage te koop zijn op de show van Pels en Pluim in Laren, Braninkhal, Verwoldeseweg 16 Laren. De show is geopend: zaterdag 12 november 10.00 uur – 17.00 uur en zondag 13 november van 10.00 uur – 16.30 uur.

Koninklijke onderscheiding voor Marjan Holmer !

Zaterdagmiddag 27 augustus werd er de  receptie er gelegenheid van het 60 (+1) jarig bestaan gehouden.

Tijdens deze receptie kwam burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van de gemeente Lochem met een verrassing voor Marjan Holmer. Als waardering voor haar vele werk voor de kleindiersport in het algemeen en haar inzet voor de jeugd en Pels en Pluim Laren in het bijzonder werd ze benoemd tot RIDDER  in de Orde van Oranje Nassau  !

Marjan van harte gefeliciteerd.

Trotse winnaars Clubshow 2021

De kleindierenliefhebbers van Pels en Pluim Laren hebben hun aller mooiste dieren laten jureren op de vereiste raskenmerken. Tijdens de clubtentoonstelling in sporthal De Branink waren veel unieke konijnen- en sierduivenrassen te zien. De jury was lovend over de hoge kwaliteit van de dieren, de predicaten ‘Zeer Goed’ en Fraai’ werden vaak toegekend. De uitzonderlijke U van ‘Uitmuntend’ viel bij een Frans sierduivenras de Cauchois van Wim Poortinga. Volgens het bezoek was de totale show U waardig, uitmuntend dus.

Pels en Pluim bestaat in 2021 60 jaar en we hebben deze mijlpaal middels deze jubileum tentoonstelling gevierd. Helaas kon de geplande jubileumreceptie geen doorgang vinden. Ook bleven dit jaar de hoenders en watervogels thuis in hun afgeschermde dierenverblijven vanwege de vogelgriep. Voor deze liefhebbers en hun met zorg groot gebrachte dieren geen show en keuring. Desondanks heeft Pels en Pluim Laren de sporthal in Laren weten om te toveren in een prachtige ambiance met veel bloemstukken en tuintjes, een expositie over 60 jaar Pels en Pluim en diverse hoenderbeelden en kippentekeningen gemaakt door basisschoolleerlingen.
Nieuw was de eierkeuring. Ingebrachte setjes van 4 eieren werden door eierkeurmeester A. van Dierendonck uit Maassluis deskundig beoordeeld op gewicht, vorm, schaal en ook de binnenzijde van de eieren.
Trotse winnaars kregen uit handen van voorzitter Gerold de Maag de prijzen uitgereikt.
Het fraaiste konijn van de show: Een Duitse Hangoor van Gerrit Jan Beusekamp, de fraaiste op 1 na was een Klein Zilver van Wess de Maag. De mooiste sierduif was een Cauchois van Wim Poortinga, de mooiste op 1 na een Holle Kropper van Peter Goossens. Bij de jeugdleden ging de prijs voor het mooiste konijnen naar: Wess de Maag met zijn Klein Zilver. Myrna ter Welle’s Nederlandse Hangoordwerg was de mooiste op 1 na. Mooiste dier van de jeugdklasse was een Klein Zilver van Justin ter Welle. Fraaiste dier op 1 na in de jeugdklasse was een Rode Nieuwzeelander van Johan Holmer. Bij de eierkeuring gingen de prijzen naar Johan Holmer en dhr. Vrielink.

Clubshow 2021 gaat door!

De jubileum kleindierenshow van Pels en Pluim Laren gaat door! ondanks dat er geen hoenders, dwerghoenders en loopvogels tentoongesteld mogen worden wegens de verscherpte maatregelen rondom de vogelgriep.

In De Braninkhal, Verwoldseweg 16 in Laren zullen op zaterdag 13 november en zondag 14 november voldoende raskonijnen en sierduiven te bewonderen zijn door het publiek. De prachtig aangeklede Braninkhal is hiervoor geopend zaterdags van 10.00 – 17.00 uur en zondags van 10.00 – 16.30 uur. De entree is voor volwassenen € 3,- pp. Basisschoolleerlingen hebben vrije toegang.

Er is een grote collectie raskonijnen te zien alsmede ook bijzondere sierduiven. Ooit van Rijnlandse Ringslagers gehoord? En weet u wat ringslaan is? Kom de verhalen over de dieren horen en bekijk ook alle kippen die er zeker zijn. Nee, geen levende maar prachtige beelden, groot en klein van hoenders. U bent van harte welkom.

activiteiten uitgesteld

We zijn heel blij in deze Coronatijd een prachtige hobby te hebben die we gewoon thuis kunnen beleven. Het voorjaar is voor ons als kleindierliefhebbers altijd een mooie tijd. We krijgen dan weer jong leven in de hokken en rennen. Jonge konijntjes, kuikentjes, jonge duiven, wat genieten we ervan. En nu nog meer dan anders lijkt het.

Alle vergaderingen en bijeenkomsten zijn uitgesteld. Dat geeft ons de tijd om nog eens extra onze dieren te vertroetelen, een extra rondje te maken langs de dieren. Het is een welkome afleiding. Maar we kijken ook uit naar het komend tentoonstellingsseizoen. Kunnen we onze kleindierkeuringen nog wel organiseren komend seizoen? We beseffen ook dat er momenteel belangrijkere zaken spelen dan het doorgaan van een show of een excursie. We prijzen ons als kleindierhouders gelukkig met onze ruimte en onze mooie dieren en zien ze graag uitgroeien tot pracht konijnen, kippen, duiven, eenden, cavia’s, lachduiven enz.

Meer dan  225 raskonijnen, hoenders, dwerghoenders, sierduiven en cavia’s toonden afgelopen weekend hun mooiste en kleurrijkste  verentooien en haarstructuren aan een breed publiek. Leden van kleindierenvereniging Pels en Pluim Laren hadden 6 keurmeesters uitgenodigd om alle, vaak zeer bijzondere rassen te beoordelen op hun specifieke raskenmerken.

De kampioenen van onze Clubshow 2019, proficiat. Nog te zien t/m 10-11-22019

Mooiste konijn, een  Tan van jeugdlid Robin Maas.

Mooiste konijn op 1 na, Duitse Hangoor van Gerrit Jan Beusekamp.

Mooiste sierduif, een Cauchois van Wim Poortinga.

Mooiste sierduif op 1 na, Rijnlandse Ringslager van Peter Goossens.

Mooiste hoen,  een Wyandotte van Wim Klein Ovink.

Mooiste dwerghoen, een Modern Engelse vechtkriel van Gerold de Maag.

Fraaiste dwerghoen op 1 na, Sulmtalerkriel van Jan van Ark.

Mooiste cavia, Borstelhaar van Tjeerd Zevenhoeken.

Mooiste watervogel, een Loopeend van Gerrit Jan Beusekamp.

Mooiste sierduif en dwerghoen van een jeugdlid, Brend de Maag met een Brünner Kropper en Barnevelder kriel.

Mooiste konijn op 1 na van een jeugdlid, een klein  Zilver van Justin ter Welle.

Pels en Pluim gaat kinderen vertellen over konijnen verzorging tijdens show

Voor de jeugd van 6 tot 16 jaar is er op zaterdagmiddag  9 november, tijdens de kleindierenshow, een workshop: konijnen  verzorgen. Veel kinderen hebben een konijntje en dit is de gelegenheid om alles te weten te komen over een perfecte verzorging. Vragen als: welk  voer geef ik mijn konijn, welk eten mag een konijn niet, hoe knip ik zijn nagels, hoe pak je een konijn vast , is het ziek? Wat nu ? Alles komt ter sprake tijdens de workshop door Pels en Pluim lid Soraya Jansen bij c.r. Stegeman in Laren. De deelname  is gratis, aanvang 15.00 uur

In het weekend van 9  en 10 november  showen de leden van kleindierenvereniging Pels en Pluim Laren weer hun allermooiste dieren aan een breed publiek. Meer dan tweehonderd mooie  konijnen, sierduiven,  hoenders en dwerghoenders strijden om de kampioenstitels. Alle raszuivere dieren worden beoordeeld  op hun specifieke raskenmerken door speciaal opgeleide  keurmeesters. Wie mag zich de kampioen van de kleindierenshow noemen?

De Pels en Pluimers maken ook van deze show weer een echte show met hun kleindiersterren met dit jaar speciale aandacht voor konijnenliefhebbers.

De Pels en Pluim leden  vinden het belangrijk dat  de vele soorten in stand worden gehouden en niet verloren gaan.  Wat te denken van het Nederlandse konijnenras de Havanna. Een ras met een donkere chocolade kleur. Of de kleurrijke Welsumer krielen en Fries hoen. Stuk voor stuk plaatjes van dieren om naar te kijken tijdens deze kleinderenshow. Meer weten over het houden van konijnen, hoenders, sierduiven of watervogels? De kenners van Pels en Pluim Laren vertellen u graag  over hun hobby. Voor meer informatie zie: www.pelsenpluimlaren.nl

De show is geopend op zaterdag 9 november van 10.00 uur tot 18.00 uur en zondag 10 november van  10.00 uur tot 16.30 uur.

1 2 3 11