Over Pels en Pluim Laren

Onze actieve kleindieren vereniging is er, sinds 1961 voor de kleindieren liefhebber die belangstelling heeft voor het houden, verzorgen en in stand houden van ( zeldzame) ras dieren zoals :

 • konijnen
 • cavia’s
 • kleine knaagdieren
 • hoenders
 • dwerghoenders
 • siervogels
 • watervogels
 • oorspronkelijke duiven
 • sierduiven

Dieren zijn een natuurlijke bron van rust, ontspanning en plezier. Zowel kinderen als volwassenen beleven veel plezier aan het houden en verzorgen van prachtige dieren.

Wij bieden onze leden:

 • Vier maal per jaar een clubblad
 • Lezingen over kleindieren tijdens onze clubavonden
 • Excursies langs fokkers van eigen club of andere clubs.
 • Fokadviezen en bemiddeling bij het verkrijgen van goede fokdieren
 • Een jongdierenkeuring waar u uw jonge dieren ter beoordeling kunt aanbieden aan gediplomeerde keurmeesters
 • Een jaarlijkse Clubtentoonstelling
 • Gezamenlijk vervoer van uw dieren naar diverse tentoonstellingen in Nederland.
 • Speciaal voor jeugdleden de “Landelijke Jeugdshow Laren“
 • Ringen bestelservice en konijnenregistratie.
 • Inenting van uw dieren voor zover dit verplicht wordt gesteld.

Contributie:

Deze bedraagt € 20,00 per jaar voor leden en € 7,50 voor jeugdleden t/m 16 jaar.
Het lidmaatschap (fokkerskaart) van de landelijke bonden bedraagt:

KLN (pluimvee en pelsdieren) 2023:

Gezinsleden zonder Kleindier Magazine

€ 55,50

€ 19,50   

jeugdleden €10,- per jaar
NBS (sierduiven):

 

Abonnement op Kleindier Magazine voor NBS fokkerskaarthouders

€15,00

 

€ 36,50

jeugdleden € 9,50 per jaar

Aan het lidmaatschap van de landelijke bonden is tevens een abonnement op het kleurrijke maandblad Kleindier Magazine verbonden uitgaande van automatische incasso.