Veel jubilarissen bij Pels en Pluim

Tijdens de jaarvergadering van 22 maart jl. werd zoals gebruikelijk ruim aandacht geschonken  aan trouwe leden. Op de agenda maar liefst 6 jubilarissen en dat is opmerkelijk veel.

Geert Lueks ( Lochem) fokker van Lotharinger konijnen,  Dick Hamer ( Zutphen ) en Ap de Groot ( Laren), Drents Hoen liefhebber  zijn gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap Pels en Pluim Laren. Lueks en de Groot zijn eveneens 25 jaar lid van KLN Kleindieren Liefhebbers Nederland, ook hiervan ontvingen zij een fraaie speld en een oorkonde. Sierduiven fokker en tevens sierduivenkeurmeester Dick Hamer uit Zutphen is al jaren lid van de Nederlandse Bond van sierduivenliefhebbers.

Voorzitter Jan Meutstege had tot zijn genoegen ook 3 leden die al maar liefst 40 jaar zeer actief meedraaien in de vereniging. Ten eerste ontving de inmiddels 20 jaar zijnde secretaris Marjan Holmer-Vriezekolk( Laren ) de speld en bloemen voor 40 jaar trouw lidmaatschap en 27 jaar bestuurswerk. Rexenfokker Gerrit Marsman ( Harfsen ) kreeg eveneens door Meutstege een speld op zijn revers voor 40 jaar goed lidmaatschap.  Meutstege noemde Gerrit de materiaal man binnen de club. De creatieve Bathmense Barnevelder fokker Jan van Ark was ook 40 jaar trouw en actief lid. Van zijn hand zijn oa.het logo van de club en de nieuwe informatie folder. Ook hij kreeg een fraaie speld. Ook voor deze jubilarissen had KLN een passende oorkonde vervaardigd voor 40 jaar lidmaatschap van de landelijke bond KLN.  Uiteraard waren er voor alle jubilarissen kleurige bloemen.

Wyandotte fokker Wim Klein Ovink is in 2012 50 jaar lid van Pels en Pluim. Helaas was hij verhinderd tijdens de jaarvergadering. Wim zal later in het jaar, tijdens de opening van de jaarlijkse kleindierenshow van de club gehuldigd worden.