Ringen bestellen gewijzigd

Om gezondheidsredenen heeft Gerrit Markvoort te kennen gegeven zijn taak als ringencommissaris te willen overdragen.

Wij hebben Jan van Ark bereid gevonden deze taak voor dit seizoen uit te voeren. Vanaf heden kunt u uw ringen dus bestellen bij Jan van Ark. 0570-54 26 07

Wij zijn Gerrit zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij o.a. als ringencommissaris voor de club heeft verricht. Heel hartelijke dank.

Jan van Ark wensen wij succes in zijn nieuwe rol als ringencommissaris.

Overigens kunt u ook zelf via www.kleindierenliefhebbers.nl uw ringen bestellen.