Uitnodiging fokkersbezoek

Beste leden en huisgenoten,

We hebben weer een leuke activiteit voor u op touw gezet en wel op donderdagavond 1 mei 2014.

Vanaf de parkeerplaats bij c.r. Stegeman vertrekken we richting Lochem waar we een bezoek zullen gaan brengen aan Karel Fentsham.

Karel heeft Lakenvelder hoenders en dwerghoenders.  Dat is Lakenvelder minded is zult u zelf ontdekken want er loopt nog meer zwart-wit rond op het erf. Hij heeft nl ook Lankenvelder koeien en rond 1 mei zullen er vast en zeker ook kalveren te zien zijn in de weide. En of dat alles nog niet genoeg Lakenvelder is treft u er ook Lakenvelder Landgeiten aan . Twente Landganzen bezit Karel Fentsham ook dus er is voor elk wat wils te zien. U wordt hartelijk ontvangen met koffie.

Het tweede dierenpark van de avond ligt iets verder op nabij Barchem. Sander Haytink runt nu de broedmachine welke voorheen bij de fam. Groot Jebbink stond. De broedmachine is dan nog in werking dus een uitgelezen kans voor de konijnen en duivenfokkers dit eens van dichtbij te bekijken. Diverse hoenderfokkers binnen Pels en Pluim die zelf niet over een broedmachine beschikken laten hun eieren broeden bij Sander Haytink. Sander heeft o.a. kippen, watervogels, pauwen enz.Dus laat u verrassen door wat u er allemaal te zien zult krijgen.

Wanneer   :   donderdag  1 mei,  vertrek :   19.00 uur

Uw belangstelling stellen wij en onze gastheren bijzonder op prijs. Noteer deze avond alvast in uw agenda, u heeft gegarandeerd een leuke avond!