kleindieren promotie tijdens open tuin

Kiezen we voor
hout of behoud….
van onze dieren?

Deze vraag stelden we de bezoekers van de fair op de opentuindag bij ” De Uiterwaarden” in Epse.    Groei & Bloei bracht het goede leven, dier en tuin samen tot sfeervolle beleving.
Pels en Pluim Laren exposeerde fraai geschilderde houten kippen, konijnen, ganzen, watervogels e.d met de vraag: kiezen we voor hout of behoud van onze dieren? Het doel van onze club kon hiermee eenvoudig worden uitgelegd aan de 345 bezoekers. De boodschap was duidelijk. Doen we niets, fokken we niet, dan zullen veel rassen verdwijnen uit de dierenwereld. Een stuk (Nederlands) cultureel levend erfgoed gaat dan verloren.
Uiteraard waren onze raskonijnen en hoenders ook live aanwezig. Dat gold ook voor een hele volière Gaditano kroppers. Zo hebben veel bezoekers kennis gemaakt met iets waarvan zij het bestaan niet wisten. Missie geslaagd.